تارنمای فرهنگی مهرگان


عنوان گزارشبخش مربوطهتاریخ 
یک سنگ نگارۀ آشوری در ایلام شکسته شدمیراث فرهنگی1396/04/1
تعرض به گوردخمۀ اورارتویی ماکومیراث فرهنگی1396/03/29
بنای تاریخی کنگاور اَشک ریخت!میراث فرهنگی1396/03/24
برجِ جهانی قابوس، نَم کشید!میراث فرهنگی1396/03/22
سوزن دوزی سنتی بخشی از تاریخ گم شده ایرانصنایع دستی1396/03/10
گودین تپه، آشفته تر از همیشهمیراث فرهنگی1396/03/10
درختچه ها، کاروان سرای «میان کتل» را بلعیدند!میراث فرهنگی1396/03/08
واپسین نفس های بنای «اِسپی مزگت» در گیلانمیراث فرهنگی1396/03/05
زخم هایی ژرف بر پیکرۀ غار «هوتو» و کمربند بِهشهرمیراث فرهنگی1396/03/02
شهر باستانی «سَرمشهد»، مکانی برای حفاران غیرمجاز!میراث فرهنگی1396/02/20
صفحۀ «سَر مسجد»، یادگاری زیبا رو به نابودی میراث فرهنگی1396/02/07
تعرض به سنگ نگارۀ «تینا» در اَندیکامیراث فرهنگی1396/02/06
حریم آتشکدۀ کازرون شکسته شدمیراث فرهنگی1396/02/04
آرامگاه اَردشیر سوم در تخت جمشید نَم کشید!میراث فرهنگی1396/02/02
تعرض گردشگران به آثار تاریخی تخت جمشیدمیراث فرهنگی1396/01/28
اِسکان مسافران نوروزی بر روی گورستان باستانی «شغاب» بوشهر!میراث فرهنگی1396/01/25
توسعه کیش یا نابودی جزیره!شهر1396/01/22
نفوذ هنر معماری ایرانی در پادشاهی های مسلمان جنوب هندمیراث فرهنگی1396/01/08
تیر خلاص میراث فرهنگی، فَرجام کار کاخ اَردشیر بابکان!میراث فرهنگی1395/12/28
همزیستی مردگان در شهر باستانی دارابگِرد!میراث فرهنگی1395/12/25
12345678910...
http://www.20script.ir