تارنمای فرهنگی مهرگان


عنوان گزارشبخش مربوطهتاریخ 
صفحۀ «سَر مسجد»، یادگاری زیبا رو به نابودی میراث فرهنگی1396/02/07
تعرض به سنگ نگارۀ «تینا» در اَندیکامیراث فرهنگی1396/02/06
حریم آتشکدۀ کازرون شکسته شدمیراث فرهنگی1396/02/04
آرامگاه اَردشیر سوم در تخت جمشید نَم کشید!میراث فرهنگی1396/02/02
تعرض گردشگران به آثار تاریخی تخت جمشیدمیراث فرهنگی1396/01/28
اِسکان مسافران نوروزی بر روی گورستان باستانی «شغاب» بوشهر!میراث فرهنگی1396/01/25
توسعه کیش یا نابودی جزیره!شهر1396/01/22
نفوذ هنر معماری ایرانی در پادشاهی های مسلمان جنوب هندمیراث فرهنگی1396/01/08
تیر خلاص میراث فرهنگی، فَرجام کار کاخ اَردشیر بابکان!میراث فرهنگی1395/12/28
همزیستی مردگان در شهر باستانی دارابگِرد!میراث فرهنگی1395/12/25
زمین در شهر باستانی دارابگِرد دهان گشود!میراث فرهنگی1395/12/24
چنان با نیک و بد سرکن که بعد از مردنت عرفی، مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاندمیراث فرهنگی1395/12/23
سیاست یک بام و دو هوای میراث فرهنگی در برابر خاک سپاری شهدا در پاسارگادمیراث فرهنگی1395/12/19
بنای «شترگلویِ» ماهان زیبا، ولی ویرانه!میراث فرهنگی1395/11/26
تاخت و تازِ تکیه های سوگواری در قلعه دختر کرمان!میراث فرهنگی1395/11/22
خطر حذف بیشاپور از ثبت جهانیمیراث فرهنگی1395/11/18
آب سیاهی بر سرِ «بهرام شاه» ریخت!میراث فرهنگی1395/11/17
چپاوُلگران «اُستودان های» شاهزاده اسماعیلِ مَرودشت را به آتش کشیدندمیراث فرهنگی1395/11/16
مرمت های نا مناسب در آتشکدۀ آذرخشِ دارابمیراث فرهنگی1395/10/28
اِنفجار در کوه «بَرم دلک» تهدیدی برای سنگ نگاره های ساسانیمیراث فرهنگی1395/10/27
12345678910...
http://www.20script.ir