بازدید از کلیسای مریم مقدس، ممنوع!

1396/02/08

مشاهده گزارش

بازدید از کلیسای مریم مقدس، ممنوع!

 

گروه گردشگری

1396/02/08 مشاهده گزارش

صفحۀ «سَر مسجد»، یادگاری زیبا رو به نابودی

 

گروه میراث فرهنگی

1396/02/07 مشاهده گزارش

تعرض به سنگ نگارۀ «تینا» در اَندیکا

 

گروه میراث فرهنگی

1396/02/06 مشاهده گزارش

حریم آتشکدۀ کازرون شکسته شد

 

گروه میراث فرهنگی

1396/02/04 مشاهده گزارش

آرامگاه اَردشیر سوم در تخت جمشید نَم کشید!

 

گروه میراث فرهنگی

1396/02/02 مشاهده گزارش

تجارت میان شرق و غرب در عصرآهن پایانی : از منظر زاگرس

 

گروه باستان شناسی

1396/01/31 مشاهده گزارش

«نوروز» نشان یکپارچگی است، نه توهین به خانوادۀ شهدا

 

گروه میراث فرهنگی

1396/01/29 مشاهده گزارش

تعرض گردشگران به آثار تاریخی تخت جمشید

 

گروه میراث فرهنگی

1396/01/28 مشاهده گزارش

اِسکان مسافران نوروزی بر روی گورستان باستانی «شغاب» بوشهر!

 

گروه میراث فرهنگی

1396/01/25 مشاهده گزارش

توسعه کیش یا نابودی جزیره!

 

گروه میراث فرهنگی

1396/01/22 مشاهده گزارش