سنگ نگاره هایِ «بَرم دِلک»، هر روز بدتر از دیروز!

1399/05/14

مشاهده گزارش

سنگ نگاره هایِ «بَرم دِلک»، هر روز بدتر از دیروز!

 

گروه گردشگری

1399/05/14 مشاهده گزارش

خشک شدن چشمۀ «بَرم دِلک» مشکلات زیست محیطی به همراه دارد

 

گروه گردشگری

1399/05/13 مشاهده گزارش

انفجارها در کوهِ «بَرم دِلک»، سنگ نگاره های ساسانی را ویران می کند

 

گروه میراث فرهنگی

1399/05/11 مشاهده گزارش

بالا رفتن از گنبد «سعدالسلطنه» تخلف است

 

گروه میراث فرهنگی

1399/5/1 مشاهده گزارش

چالشی در اجرای طرح ساماندهی تخت جمشید

 

گروه میراث فرهنگی

1399/04/28 مشاهده گزارش

به اَنگیزۀ چهاردهمین سالگرد پرواز شاپور شهبازی

 

گروه باستان شناسی

1399/04/24 مشاهده گزارش

غم بَر پلو شیرازی به سازمان جهانی جهانگردی راه یافت

 

گروه گردشگری

1399/04/19 مشاهده گزارش

سرگذشت شاه‌نامه تهماسبی، یکی داستان ا‌ست پرآب چشم

 

گروه میراث فرهنگی

1399/04/13 مشاهده گزارش

تله کابین درتاق بستان، تیرخلاص به تاریخ و طبیعت منطقه است

 

گروه میراث فرهنگی

1399/04/08 مشاهده گزارش

مرمت بخش دیگری از آرامگاه خشیارشا در نقش رستم

 

گروه میراث فرهنگی

1399/04/05 مشاهده گزارش