زمستان آمد، ولی ما هم‌چنان پاییزی هستیم

1396/10/13

مشاهده گزارش

زمستان آمد، ولی ما هم‌چنان پاییزی هستیم

 

گروه گردشگری

1396/10/13 مشاهده گزارش

خودزنی سازمان میراث فرهنگی در تُلِ آجری!

 

گروه میراث فرهنگی

1396/09/21 مشاهده گزارش

سنگ نگارۀ تاریخی کازرون، بدون ثبت ملی به حال خود رها شده است!

 

گروه میراث فرهنگی

1396/08/22 مشاهده گزارش

لگدمال شدن گوردخمه های «قلعه جوق» زیر چکمه های غارتگران

 

گروه میراث فرهنگی

1396/07/20 مشاهده گزارش

واپسین روزهای زیست دریاچۀ پریشان/ اِحیای دریاچه، شاید وقتی دیگر!

 

گروه گردشگری

1396/07/09 مشاهده گزارش

نشست «تخت جمشید و جهانگردان اروپایی» برگزار شد

 

گروه میراث فرهنگی

1396/06/25 مشاهده گزارش

وضعیت دردناک بنای ستون دار و بی همتای اَندیکا

 

گروه میراث فرهنگی

1396/06/20 مشاهده گزارش

شاپور شهبازی، نمود عشق بود

 

گروه باستان شناسی

1396/06/13 مشاهده گزارش

آثار تاریخی شیراز ، محلی برای فروش مواد خوراکی!

 

گروه میراث فرهنگی

1396/06/13 مشاهده گزارش

غار «کَرفتو» ، غارِ یادگاری نویسی ها!

 

گروه میراث فرهنگی

1396/06/11 مشاهده گزارش