موزه نقاشی پشت شیشه تنها موزه تخصصی در کشور

1398/11/29

مشاهده گزارش

موزه نقاشی پشت شیشه تنها موزه تخصصی در کشور

 

گروه گردشگری

1398/11/29 مشاهده گزارش

سِپندارمَذگان را پاس بداریم یا ولنتاین که تهاجم فرهنگی است؟

 

گروه جشن های ایرانی

1398/11/22 مشاهده گزارش

رِخنۀ باکتری ها در سنگ نبشتۀ ساسانی حاجی آباد

 

گروه میراث فرهنگی

1398/11/18 مشاهده گزارش

به اَنگیزۀ زاد روز شاپور پساوند، شاعر«ای عشق»

 

گروه ادبیات

1398/11/14 مشاهده گزارش

نگارکَند «تنگ قَندیل»، دردانۀ سنگ نگاره های ساسانی ایران

 

گروه گردشگری

1398/10/28 مشاهده گزارش

سرگذشت غم اَنگیزِ سنگ نگارۀ ایلامی کورِنگون

 

گروه میراث فرهنگی

1398/10/11 مشاهده گزارش

تاخت و تازِ قاچاقچیان به قلعه فهندژِ شیراز

 

گروه میراث فرهنگی

1398/10/05 مشاهده گزارش

معدن سنگِ هخامنشیِ «مَجدآباد»، گنجینۀ پنهان ایران

 

گروه باستان شناسی

1398/10/05 مشاهده گزارش

راه کارهای نجات زمین از زبان بانوی هنرمند محیط زیستی

 

گروه گردشگری

1398/09/25 مشاهده گزارش

چپاوُل گران یکی از گوردَخمه های لانۀ طاووس را شکستند

 

گروه میراث فرهنگی

1398/09/22 مشاهده گزارش