لحظۀ تحویل سال در تخت جمشید

پنج شنبه 17 آذر 1401





لحظۀ تحویل سال در تخت جمشید



 

 

 

 

 

 

 

 


تارنمای فرهنگی مهرگان گروه جشن های ایرانی سیاوُش آریا*

 

دوستداران تاریخ و فرهنگ ایرانی به همراه گردشگران از سراسر ایران همانند هر سال برای نوگشت یا همان آغاز سال نو (لحظه تحویل سال) خود را به پارسه که روزگاری جایگاه برپایی جشن نوروز بوده، رساندند.

به گزارش تارنمای فرهنگی مهرگان، جشن جهانی «نوروز» را بی گمان باید بزرگ ترین جشن ملی  میهنی ایرانیان دانست که پیشینه ای بَس دراز و همپای این سرزمین اَهورایی دارد.

امروزه «نوروز» میراث مشترک 12 کشور است که با میزبانی ایران به ثبت جهانی در سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی یونسکو رسیده است. جشن جهانی نوروز را باید نماد خِردورزی نیاکان پاک سرشتمان دانست. دربارۀ جشن نوروز و اهمیت آن همین بَس که گویند ابوریحان بیرونی، دانشمند ایرانی در سال تنها دو روز، دست از کار می کشیده و به آسایش می پرداخته است، یکی به گاهِ نوروز بوده و دیگری در جشن مهرگان. همچنین زنده یاد ابوالقاسم اِنجوی شیرازی، نویسنده، پژوهشگر فرهنگ مردم (فولکور) و ادیب شیرازی دربارۀ پدیداری نوروز می نویسد : ... و تاریخ نبود که «نوروز» بود.

اما دوستداران میراث فرهنگ و گردشگران از سراسر ایران برای نوگشت سال (لحظه تحویل سال) در روز سی اُم اِسپندماه و در زیر باران، خود را به مجموعۀ جهانی پارسه (تخت جمشید) رسانیده تا هنگام آغاز سال نو را در کنار این محوطۀ ارزشمند و بی همتا سر کرده و سپاس دار نیاکان خردمند خود باشند. در واقع همان گونه که با آمدن بهار و نوروز، هخامنشیان در شهر پارسه حضور پیدا می کردند و کشورها و جمعیت های گوناگون (تیره ها) را به این جشن فرا خوانده و بارعام می دادند و به جشن و سُرور و پایکوبی می پرداختند، امروزه نیز، فرزندان داریوش و کورش بزرگ در این شهر وَرجاوند بهار و نوروز و دگرگشت سال را جشن می گیرند.

امسال انجمن مهرگان شیراز بر پایۀ برنامه ریزی های هرسالۀ خود و برای سیزدهمین سال پِیاپی، هنگام آغاز سال نو در مجموعۀ جهانی پارسه باشَنده بود و در کنار هم میهنان خود، این جشن باشکوه را پاس داشت.

 

در زیر نگاره هایی که درهنگام آغاز سال نو و در زیر باران گرفته شده است را ببینید :

 

 



با وجود بارش باران در روزهای 29 و 30 اسپندماه، بازهم دوستداران میراث فرهنگی و گردشگران برای لحظه تحویل سال خود را به پارسه رساندند

جشن لحظه تحویل سال در ورودی و فضای بیرون از کاخ های پارسه که با موسیقی سنتی همراه بود

انبوه گردشگران هنگام دگرگشت سال نو در ورودی دروازه ملل و پارسه

ستون های برافراشته کاخ آپادانا

تیره های گوناگون ایران به مانند هر سال با پوشش بومی خود را برای آغاز سال نو به پارسه رسانده بودند


کاخ تچر یا داریوش بزرگ، نخستین کاخ ساخته شده در مجموعه جهانی پارسه در سال 518 پیش از میلاد




مجلس بار عام شاهی ازخشیارشا در خزانه که در گذشته در پلکان آپادانا بوده و برای جشن نوروز برپا شده است

 

 

 

 

 

 

 

 


*پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران دبیر انجمن مهرگان راهنمای گردشگری کُنشگر میراث فرهنگی، گردشگری و زیست بوم خبرنگار آزاد



1396/01/03
بازدید : 3031


دیدگاه ها

دیدگاه خود را بنویسید